دلم فقط تو رو میخواد. دلم فقط تو رو میخواد. ای کاش که مال من بشی.....

روز 29 اسفند...

من رفتم پیش محسن و اون به زور منو برد بالا و من مامانش رو دیدم و مامانش اصرار کرد که من شام بمانم که من نماندم . با محسن رفتیم 7حوض که من یه شلوار جین خوشگل و بلوز خریدم و ...

/ 0 نظر / 10 بازدید