دخترم ترانه

۴.۵ ماهه بودم که سونو کردم

و فهمیدم بچه ام دختره. اون موقع الته بخاطر شرایط استراتژیک خانواده و حرف مفت مردم دوست داشتم پسر باشه و اسمشو بذارم ایلیا و لی خوب دختر شدوالا عاشقشم. خوشحالم که ترانه ترانه است. چون اگه پسر بود مجبور بودم دختر هم بیارم ولی الا فقط ترانه رو میخوام تا اخر داشته باشم.

/ 0 نظر / 11 بازدید