باز باران با ترانه با گوهر های فراوان میخورد بر بام خانه

دلم لک زده برای یه بارون بهاری....

نوروز 89 داره لحظه به لحظه به ما نزدیکتر میشه

امیدوارم عید امسال برای همه خوب باشه و هر کس به هر حاجتی که میخواد در امسال برسه.

دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم

باران

/ 3 نظر / 92 بازدید
سحرمامی تندیس

سال نوتون پیشاپیش مبارک باشه[قلب]. لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن روزهایت رنگارنگ سال ۱۳۸۹ مبارک . .[قلب][گل] عروسکتو ببوس[بغل][بغل][ماچ][بغل]