اولین تولد محسن

اولین تولد محسن برام خیلی مهم بود . با کلی فکر کردن به نتیج رسیدم

تو رستوران سارا میرداماد گرفتم. خودم یه مانتو خیلی خوشکل تو مایه های آجری یا نارنجی خوشرنگ خریدم شال همرنگش رو هم محسن برام آورده بود و برای محسن هم مامان به مناسبت نیمه شعبان یه بلوز خریده بود که چون من انتخابش کردم رنگ مانتو خودم گرفتم

صبح همان روز محسن فهمید که قضیه از چه قراره.

مامان اینها و لیلی و مریم بودیم. خودم برایش هندی کم خریدم. مریم یه ست کراوات و ... لیلی عطر و مامان یه بلوز خوشگل.

نهار بوفه باز بود و حسابی خوردیم . محسن خیلی از هدیه اش خوشش اومد.

روز خیلی خوبی بود

/ 0 نظر / 4 بازدید