تست حاملگی

من آزمایش خون دادم..

بله حامه ام.

خیلی خوشحالم . دارم مادر میشم. به محسن هم گفتم ولی گفتم فعلا به کسی نگه.

خودمم فقط به مامان و لیلی و مریم گفتم با فلورانس.

منتظر ایلیا جان میمانم

/ 0 نظر / 11 بازدید