بازگت به سرکار

دل کندن ...

از ترانه خیلی سخت بود.روزای اول وقی برمیگشتم پیشش کلی اشکم میریختم . دلم میسوخت براش.

ولی ترانه باید بدونه که من بخاطر اینده اونه که دارم کار میکنم. فقط و فقط

بعد از عید هم که دیگه 5 ماه شده و هر روز میبرمش خانه مامان و عصر میرم دنبالش

/ 0 نظر / 14 بازدید