تولد من

کاش هر روز تولد ادم بود...

محسن برام یه انگشتر خوشگل خرید + سفر سه روزه به شمال.

محسن هم فهمیده من عاشق شمالم و بستنی.

رفتیم پیش باباش . خیلی خوب بود. خیلی تحویلمون گرفت . نمک ابرود رفتیم ....

و جمعه که برگشتیم لیلا اینها خانمون بودن لیلا برام یه جا شکری گرفته بود. مامان یه پارچ خیلی خوشگل . مریم هم یه دفتر آشپزی کامل با 3 تا ظرف پیرکس.

 

فلورانس هم منو برد رستوران سارا و برام یه دست لیوان خوشگل خریده بود با جاادویه ه ای. مامان محسن هم 20 تومن پول به من داد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید