نوروز 88

امسال...

من هیچ مسافرتی را برنامه ریزی نکردم و پشیمون هم شدم.

عید تهران ماندن هیچ فایده ای نداره فقط باید بری از این خانه به ان خانه ( یه کار کسل کننده)

روز اول عید مامان اینها با لیلی و مریم اومدن خونمون.

فرداش هم ما رفتیم خانه خاله پری و خاله جان

یه روزش رو با فاطمه و روح الله رفتیم سمت شمال و فرداش برگشتیم.

دیگه بقیه اش هم عادی بود . 13 بدرکرج و ...

/ 0 نظر / 11 بازدید