کیش

برای رهایی از خستگی ...

برنامه ریزی کردیم بریم کیش.

ترانه ٢.۵ ماهه شده بود و یه کم بهتر شده بود. دیگه میخندید و لبخندش خستگی رو از تن ادم به در میبرد.

رفتیم هتل افتاب شرق. خیلی خوب بود . ائنجا همه عاشق ترانه شده بودن.

خرید خیلی لذت بخش بود . یه مقداری چیزمیز خریدیم . برای ترانه هم لباس عیدشو خریدیم که خیلی خوشگل بود.

لبخند

/ 0 نظر / 13 بازدید