سفر مامان و بابا

مامان اینها رفتند مکه...

و محسن به مدت 15 روز وظیفه نگهداری از من رو بعهده گرفت.وظیفه مهمی بودخنده

و این سفر مامان اینها باعث شد ما بیش از پیش به هم عادت کنیم و دیگه بعد از برگشت مامان اینها هم محسن به ندت خونشون میرفت . عملا با ما زندگی میکرد شاید هفته ای 1 بار هم با هم میرفتیم خونه مامانش . بقیه اش رو خونه ما بود.به من البته بد نمیگذشتچشمک

/ 0 نظر / 5 بازدید