مشهد مقدس

عاشورا تاسوعا...

امسال عاشورا تاسوعای متفاوتی داشتیم.

در جوار حرم ملکوتی امام رضا.

خیلی وقت بود که دلم برای امام رضا می تپید بخصوص که خرداد ماه همه رفته بودن مشهد و من بخاطر کار محسن نتونسته بودیم بریم

حالا ٢ . ٣ روز تعطیلی بود و میخواستیمن بریم مشهد.

میخواستیم با قطار بریم که چون در ایام پیک بود با ٢ شب هتل نفری ١۵٠ میشد.

اتفاقی داشتم تو روزنامه ها میگشتم دیدم اژانس پاییز صحرا هواپیما رو زده ١۵٢ . اول فکر کردم سر کاریه ولی بعد دیدم نه . ٢ شب هتل شیراز با هواپیما ۴ رفت و ۶ برگشت.

 

بعد از مشورت با محسن گرفتمش چون با وجود ترانه برای ما هواپیما خیلی راحت تر بود . خلاصه رفتیم و هم زیارت بود و هم سیاحت

خیلی خوش گذشت.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید