تابلوفرش

جمعه رفتیم فرش عظیم زاده ...

.چه فرشهایی و چه تابلوهایی . انگار زنده بودن. ما قصد خرید نداشتیم ولی محسن با احد عظیم زاده صحبت کرد یه جورایی آشنا بودن. عظیم زاده هم داره تو متل قو پروژه ساحلی میسازه و کلی آشناهای مشترک داشتن و ... خلاصه مخمونو زد و یه تابلوی قشنگ خریدیم . سکه های عروسیمو فروختم یه کم هم پول گذاشتیم روش. زدیم به دیوار معرکه شد معرکه ...

/ 0 نظر / 2 بازدید