تولد من

امسال فلورانس برای من یک سورپرایز داشت...

فلورانس من رو به رستوران جام جم برای نهار دعوت کرد و بعد هم خانه.

خودش هم زنگ زد به مهندس و مرخصی من رو گرفت و مهندس هم یک 100 تونانی طبق معمول هر سال به من داد. البته مهندس سال 82 و 83 و 84 داد ولی 85 نداد من فکر کردم چون ازدواج کردم نداده. ولی امسال که سال 86 هست باز داد.

من صبح رفتم ارایشگاه موهامو درست کردم و ساعت 1 فلور رو با خواهرهاش در رستوران جام جم دیدم. نهار بسیار خوشمزه ای خوردیم و برای شب محسن اینها هم گرفت. بعد هم رفتیم خونشون و کلی بزن و برخص و مراسم کادو دادن و گرفتن و ...

خیلی شب خوبی بود.

محسن جان هم منو به یک تراول 50 تومانی مهمان کرد. مامان محسن هم ما رو برد رستوران با سارا اینا بمون کباب ترکی داد و 20 تومان پول

" در ضمن ترانه در این شب بوجود آمد "

/ 0 نظر / 4 بازدید