سونوگرافی

به دلیل مسافرتی که در پیش داشتیم ...

دکتر به من سونوگرافی داد که معلوم بشه . با وجودیکه 5 هفته ام بود ولی جنین دیده نشد.

گفت ساک حاملگی ایجاد شده ولی فعلا جنین دیده نمیشه و صدای قلب نداره.

کمی ترسیدم نکنه مثل مال مریم باشه. من اصلا حوصله کورتاژ و دنگ و فنگ رو ندارم.

فعلا به هیچکس نمیگم که حامله ام . شاید نباشم .اخه

/ 0 نظر / 15 بازدید