ترانه کوچولوی من

این وبلاگ درباره روزمره گی های من است و ترانه کوچولو و محسن عزیز

نامزدی
ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

پرستوهای پرشور ما پریسا و محسن در آغزین راه زندگی ...

راهی دیار عشق ، مکه مکرمه و مدینه منوره شده اند. بدین وسیله به بهانه دایدار زوار در مراسم پرشور نامزدی این دو گل شرکت نمایید . باشد با یک کرشمه دو ناز حاصل آید...

این متن را دایی باقر جان برانم نوشت.

ارایشگاه رفتم گل سرخ و همه میگفتن خوشگل شدم.

اونشب هم خیلی خوب و از اون شب به بعد رسمی تر زن محسن شدم.